Proběhlo setkání radních s občany Petřin

Další ze série setkání představitelů městské části s veřejností se tentokrát uskutečnilo ve středu 24. dubna 2024 od 17 hodin v krásně zelené zahradě nové Městské knihovny Praha – Petřiny.  

Radní a zastupitelé šesté městské části se vydali za obyvateli Petřin diskutovat o místních tématech, jako je dostavba zdejší základní školy, plán na nové náměstí u stanice metra, libocký hřbitov, dům Comenius nebo výstavba gymnastické haly Olymp. Nikoho proto nepřekvapilo, že se největšího zájmu těšilo stanoviště územního rozvoje.

Setkání s občany: Bavíme se o Petřinách. Foto: MČ Praha 6
Setkání s občany: Bavíme se o Petřinách. Foto: MČ Praha 6
Setkání s občany: Bavíme se o Petřinách. Foto: MČ Praha 6

Neopomenuty byly také dopravní otázky, které se nevíce točily kolem parkování aut a zklidnění místních ulic, především v okolí škol, školek a tramvajových zastávek. Diskuze se také dotkla údržby a správy cest a chodníků, možností umístění cyklostojanů u škol a ochranných polepů zastávek, které by posloužily jako bezpečnostní prvek pro ptactvo. „Překvapilo mě, že na Petřinách není tolik problémů v dopravě ve srovnání s ostatními částmi Prahy 6, kde byl zájem o řešení dopravy na veřejných setkání násobně větší. Přesto jsem si odnesl několik podnětů, především na špatně parkující vozidla a zklidnění ulice Nad Alejí,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu MČ Praha 6.

Setkání s občany: Bavíme se o Petřinách. Foto: MČ Praha 6
Setkání s občany: Bavíme se o Petřinách. Foto: MČ Praha 6

Příště se zastupitelé MČ Praha 6 vydají za obyvateli Malého Břevnova a Ruzyně do parku Malý Břevnov ve středu 29. května 2024 od 17.00 hod. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá.