Senioři ocenili nízkopodlažní vozy na lince 2, ale chybí jim moderní tramvaje na lince 1

Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš (ODS) přijal už po druhé pozvání od klubu seniorů k debatě na téma doprava.

Setkání se konalo v polovině března v nové Městské knihovně na Petřinách a účast byla více než hojná. Ačkoliv byla diskuze uspořádána na téma šestkové dopravy, odmítnuta nebyla ani jiná témata, která občany aktuálně trápí. Senioři měli možnost sdílet své zkušenosti a připomínky ohledně veřejné dopravy, chodníků, přechodů pro chodce, parkování a dalších otázek týkajících se dopravní infrastruktury.

Diskutovali se návrhy na zlepšení dopravní situace na Praze 6 a zároveň senioři ocenili, že došlo k realizaci podnětů z minulého setkání. Zmiňovány byly například nové lavičky na zastávkách MHD a více nízkopodlažních spojů na lince 2. Naopak u tramvajové linky 1 by senioři uvítali návrat modernějších 100% nízkopodlažních vozů, jelikož této lince nyní vládnout jedny z nejstarších pražských tramvají řady KT8 z důvodů rozpadlého Libeňského mostu. „Problematiku kátéček na jedničce intenzivně řeším s dopravním podnikem a věřím, že se povede navrátit modernějších tramvají na tuto linku. Petřiny nesmí trpět kvůli Libeňskému mostu,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš (ODS), radní pro dopravu městské části Praha 6.

Tramvaje řady KT8 a T3 ve smyčce Sídliště Petřiny a radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš.
Radní pro dopravu městské části Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš na besedě se seniory na Petřinách.
Beseda se seniory na Petřinách.