Přestavba křižovatky na dálnici D7 u ruzyňského letiště

Přestavbu mimoúrovňové křižovatky Aviatická na dálnici D7 zahájily v únoru dřevorubecké práce, které odstranily z místa náletové dřeviny a vzrostlé stromy, z nichž několik alejových stromů bylo speciálními stroji přesazeno. Samotné zahájení výstavby nové křižovatky je plánováno na rok 2025.

Přestavba křižovatky Aviatická bude realizována ve čtyřech etapách s plánovaným uvedením do provozu v roce 2027. Po celou dobu přestavby se bude tento úsek objíždět přes nově dokončovaný úsek na 3. kilometru dálnice D7 u Kněževsi, který by měl být otevřen již za pár týdnů a jehož součástí jsou i nově vybudované připojující pruhy.

Přestavba křižovatky Aviatická je důležitým krokem k zajištění kapacitnější a bezpečnější prostupnosti křižovatky s napojením do všech směrů se zohledněním nároků dopravní infrastruktury v napojení na ruzyňské Letiště, ale i na rozvoj blízkého okolí.

Přestože bude celý proces vyžadovat trpělivost a pochopení ze strany široké veřejnosti vzhledem k možným omezením a obtížím v průběhu stavebních prací, ve výsledku přinese bezpečné a komfortní napojení mezinárodního letiště na důležitou dopravní tepnu, dálnici D7.

Silnice I/7 poblíž mimoúrovňové křižovatky s ulicí Aviatická. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Leták ŘSD
Leták ŘSD
Leták ŘSD