Světla na Divoké Šárce čekají úpravy

Světelně signalizační zařízení (SSZ), které řídí křižovatku Evropská x Libocká v Praze 6 čekají drobné změny v nastavení cyklů. Zlepšení se mají dočkat chodci, kteří v některých případech nedostávají volno. Další úpravy se chystají i na vedlejší SSZ Evropská x Vlastina, aby mohly jezdit autobusy linky 191 po kolejích do ulice Vlastina.

U SSZ Evropská x Libocká v současné době chybí fáze volno pro pěší na přechodu pro chodce ze zastávky MHD na jižní chodník ul. Evropská v situaci, kdy odbočuje z Evropské do Libocké autobus (191) a v tento čas mají automobily signál stůj před tímto přechodem. Na tento stav už mě upozornilo i několik občanů a podle informace z magistrátu se připravuje úprava řešící tento nedostatek.

Přechod pro chodce ze zastávky Divoká Šárka. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Zároveň, když jsem byl na místě se podívat na fungování signalizace, shledal jsem ještě poměrně dlouhý vyklizovací čas na popsaném přechodu pro chodce ve fázi, kdy automobilům na Evropské padne signál stůj a než dostanou chodci signál volno (cca 7-8 sekund). I tento podnět jsem zaslal k prověření pracovníkům magistrátu, kteří se zabývají signalizacemi.

Další úprava se připravuje na SSZ Evropská x Vlastina, kde je záměrem dovolit jízdu autobusů linky 191 po kolejích ze zastávky do ulice Vlastina (podobně, jako ve směru do centra). Pro tuto změnu, která zrychlí spoje linky 191 je potřeba také provést změny v programu signalizace (a zároveň naučit signalizaci rozlišovat autobusy linky 119 a 191) a dále změnit dopravní značení.

SSZ Evropská x Vlastina. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

S ohledem na složitosti v nastavování světelných signalizací a jejich provázanosti na další signalizace v oblasti je třeba očekávat, že realizace popsaných změn může trvat i několik měsíců.