Zklidnit dopravu na Malém Břevnově?

Odbor dopravy a životního prostředí (ODŽP) MČ Praha 6 se snažil už několikrát v minulosti řešit podněty občanů Malého Břevnova ve věci zklidnění automobilové dopravy. Bohužel, předkládané návrhy jsou často zamítány skupinami občanů, či spolkem Malý Břevnov. Respektive, pokud se má udělat změna, místní jí nechtějí u sebe, ale v uličním bloku u sousedů. A tak se dostáváme do patové situace, ze které není ideální řešení.

V minulosti bylo v ulici Za Oborou realizováno ze strany MČ Praha 6 střídavé parkování, které znemožňuje rychlou přímou jízdu vozidlům. Zároveň profil komunikace je úzký a tak vyžaduje, aby se protijedoucí vozidla vyhýbaly ve výhybnách. Tento prvek v ulici Za Oborou se osvědčil, zpomalil automobily a odradil i část motoristů, kteří si tady zkracovali cestu. Na základě této zkušenosti byl záměr vytvořit střídavé parkování také v ulicích Pozdeňská a Rozdělovská, tedy na trase, kterou využívají řidiči, kteří se vyhýbají Bělohorské ulici ve směru z centra.

Jenže tady městská část Praha 6 narazila na odpor. V případě ulice Pozdeňská byl převládající nesouhlas od místních občanů, v případě ulice Rozdělovská byl návrh odmítnut spolkem Malý Břevnov, který údajně zastupuje občany této lokality.

Ulice Pozdeňská a parkování jen na jedné straně. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Ulice Pozdeňská a parkování jen na jedné straně. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Ulice Rozdělovská a parkování jen na jedné straně. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Ale hlasy na zklidnění dopravy nadále existují. Jaký je tedy skutečný zájem občanů této čtvrti? Nedávno se na mě obrátila občanka bydlící u křižovatky s ulicí Rozdělovská, že jí a sousedům vadí rychle jedoucí auta po Rozdělovské a o spolku, který se zaštiťuje místními neměla ani ponětí.

Proto budu rád za přímé podněty od místních obyvatel, kteří bydlí podél a v nejbližším okolí ulic Pozdeňská a Rozdělovská, abychom zjistili skutečné potřeby místních občanů. Ideální forma je e-mail na adresu ohrubes@praha6.cz.

V současnosti zatím připravujeme s odborem (ODŽP) stanovení vodorovného dopravního značení V18 (Optická psychologická brzda) před vybranými křižovatkami, které mají motoristy upozornit na přednosti zprava. Dále řešíme umístění informativního radaru do ulice Rozdělovská, čímž získáme i data o průjezdech vozidel.