Parkovací dům Dědina před uzavřením smlouvy

Jelikož plocha pro parkovací dům na Dědině v Praze 6 je stále opuštěná a stavba neprobíhá, množí se dotazy občanů, jak to vypadá s předáním staveniště. Proto jsem se před časem zeptal pana náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba, jaký je aktuální stav. Tady je odpověď, kterou jsem tento týden dostal.

Vážený pane radní,
dne 7. února skončila lhůta pro případné odvolání uchazečů ve výběrovém řízení na technický dozor investora (TDI). V té souvislosti nic nebrání uzavření smlouvy a budou tak zasmluvněny obě realizační úrovně – zhotovitel i TDI. V příštím týdnu plánuje investor INV MHMP vstupní jednání s oběma stranami k tématu předání staveniště a zahájení realizace stavby.
S pozdravem
MUDr. Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora pro oblast dopravy

Věřím proto, že se blížíme k zahájení stavby očekávaného parkovacího domu, který pomůže s parkováním občanům Dědiny poté, co byly zrušeny parkovací místa v souvislosti s tramvajovou tratí.