Místo pro přecházení v Libocké

V Libocké ulici bylo vyznačeno koncem roku 2023 nové místo pro přecházení. Zároveň došlo ke snížení obrub chodníků. Tato akce byla realizovaná na základě podnětu místních občanů.

Místo pro přecházení v ulici Libocká. Foto: Ondřej Matěj Hrubeš