Pražské metro čeká obnova vozového parku

Rada hl. m. Prahy (RHMP) odsouhlasila přípravu realizace dopravního systému společně pro obě linky C a D v podobě automatického metra bez strojvedoucích a s novým vozovým parkem. Návrh bude předložen také na únorovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP), které bude o něm hlasovat. Zároveň se počítá s obnovou vozového parku na trasách A a B.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v návaznosti na projednání návrhu na ZHMP vyhlásí veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu na dodávku 69 plně automatických vlaků bez strojvedoucích, bezpečnostních stěn na nástupiště, dopravního systému spolu s vybavením depa a dispečinku pro obě linky metra (C a D), jakož i zajištění údržby na celou dobu předpokládané základní životnosti nových vlaků v délce 35 let i některých částí dopravního systému.

„Nyní stavíme první úsek déčka a pevně věřím, že letos budeme moct začít i druhý. Dohromady tvoří nejkratší provozuschopný úsek Pankrác – Nové Dvory o pěti stanicích, na který potřebujeme včas zajistit dodávku automatických vlaků, nástupištních stěn, dopravního systému a jejich údržby. Proto potřebujeme už letos začít soutěžit jejich dodavatele. Kromě toho na lince C ve špičkách jezdíme v nejkratších možných intervalech 115 vteřin, které dovoluje stávající zabezpečovací technologie. Abychom zde mohli zkrátit intervaly na 90 vteřin, a díky tomu navýšit přepravní kapacitu až o 20 %, musíme na lince C zavést plně automatické metro. Kromě toho musíme paralelně počítat s tím, že životní cyklus současných vlaků na linkách A a B skončí v horizontu roku 2040, proto i tuto záležitost musíme řešit s předstihem,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodává: „Pro nejkratší provozuschopný úsek déčka potřebujeme 10 plně automatických vlaků, pro celé déčko celkem 16, pro linku C pak 53 souprav. Pokud bychom pro déčko nakupovali vlaky odděleně od zamýšlené automatizace linky C, podle výsledků předběžných tržních konzultací, které DPP v letech 2020–2021 vedl s předními světovými výrobci, řada z nich by se do tak malé zakázky nejspíše nepřihlásila, ale hlavně by byla ekonomicky nevýhodná. Spojením projektů nákupu dopravního systému pro déčko a automatizace linky C získáme nejen výhodnější jednotkové ceny, ale i celou řadu dalších synergií.“

Obnova vozového parku na linkách A a B

Z důvodu zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu pražského metra i po roce 2040 je nezbytné řešit potřebu obnovy vozového parku vlaků typu 81-71M obsluhující linky A a B, které jsou v současnosti v poslední fázi svého životního cyklu a bez enormních investic již není možné prodlužovat jejich životnost. Navíc v roce 2040 i v případě využití opce končí stávající smlouva na zajištění jejich údržby formou Full Service. „Automatizace linky C současně řeší také nezbytnou obnovu vozového parku na lince B. S postupným příchodem plně automatických vlaků budou stávající soupravy typu M1, které ještě nejsou na konci životního cyklu, postupně přesouvány z linky C na linku B a nejstarší vlaky typu 81-71M obsluhující linky A a B naopak vyřazovány z provozu. Druhou fází obnovy vozového parku by měla být následná automatizace linky A nejdéle do roku 2040, která umožní vyřešit konec životnosti vlaků 81-71M,“ říká Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.

TZ DPP