Dopravní exkurze: Letiště

Radní pro dopravu MČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš a vedení Letiště Praha zvou občany Prahy 6 na exkurzi po ruzyňském letišti. Dostanou se do míst, kam se běžní cestující nedostanou, a dozví se o fungování letiště.

Exkurze proběhne v neděli 21. ledna 2024 od 10 hodin a nutná je předchozí rezervace. Počet míst je omezen.

Přihlásit se můžete e-mailem na adrese ohrubes@praha6.cz do 14. ledna 2024, ve kterém je potřeba uvést jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště (musí být v Praze 6), datum narození a číslo OP, nebo pasu. Tyto údaje jsou nutné pro vstup do areálu letiště.