PF 2024

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám popřál krásné Vánoce a hodně štěstí a úspěchů v roce 2024.

Děkuji Vám, že se společně snažíme zlepšovat Prahu 6.

Ondřej Matěj Hrubeš
radní pro dopravu
městské části Praha 6