Jak je to s rekonstrukcí U Silnice

Obracíte se na mě s dotazy k rekonstrukci ulice U Silnice v Praze 6. Uzavírka komunikace začala před několika dny a následně byla odstraněna vrchní vrstva vozovky, ale další stavební práce se v místě nekonají.

Prověřil jsem proto aktuální situaci a jak dlouho bude trvat rekonstrukce. Na základě zjištění od prováděcí společnosti by akce měla být dokončena do konce listopadu (ovšem bez záruky, jestliže bude stav komunikace horší, než se předpokládalo). Původně mělo v daném místě dojít jen k opravě vrchního krytu, ale při zahájení prací byly zjištěny kaverny po špatném zhutnění v rámci rekonstrukce kanalizace, takže po intervenci správce komunikace musí dojít i k opravě podloží. Pokračování prací, jak jsem byl informován, bude zahájeno v nejbližší době. Na stav ulice jsem se byl osobně podívat.

Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš