Sněhová pohotovost sezóna 2023–2024

Nábor brigádníků sněhové pohotovosti pro zimní sezónu se bude konat 1. listopadu 2023 od 8 hod. v budově Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, 2. patro, místnost č. 225. Podmínky zůstávají stejné jako v loňském roce.

V rámci projektu Sněhové pohotovosti bude zajišťována schůdnost chodníků v oblasti Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údolí a části Ořechovky. Nástup do práce musí být nejpozději v 6.30, ukončení prací do 10 hodin.

Finanční odměna činí 500 Kč za každý odpracovaný sněžný, mimořádný sněžný a úklidový den + částka za tzv. dosažitelnost 1000 Kč za měsíc.

Při podpisu Dohody o provedení práce bude současně vydávána sada nářadí obsahující: hrablo, koště, škrabka na led, nádoba na posyp (kbelík), lopatka + ochranné pracovní pomůcky.

TZ Praha 6