Jak je to s přechody u školy Vlastina

Po otevření tramvajové trati Divoká Šárka – Vlastina dostávám dotazy na pěší vazby v okolí zastávky Vlastina, kde se nachází škola. Nejvíc dotazů přichází na přechod pro chodce, který je vyznačen dočasným značením na západní straně zastávky Vlastina. Jak jsem se informoval na odboru dopravy a životního prostředí, městská část Praha 6 stále urguje nedostatky v dopravním značení kolem tramvajové trati.

Přikládám nejprve výkres projektu, který značí, kde jsou od počátku plánované přechody pro chodce.

Z plánku je patrné, že hlavní přechod pro chodce směřující do základní školy je přímo před školní budovou. Tento přechod je vyznačený svislým i vodorovným dopravním značením. Jak jsem byl upozorněn rodiči a ředitelem ZŠ Dědina, před budovou školy chybí zábradlí pro větší bezpečnost školáků. Toto zábradlí je nyní ve výrobě a bude na místě před školou instalováno.

Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Soustava přechodů pro chodce na křižovatce Vlastina x U Silnice odpovídá projektu. Tady bude opraveno vodorovné dopravní značení na západním přechodě, který je vyznačen i přes tramvajové těleso. V tomto místě bude aplikována červená barva upozorňující chodce na tramvaje. Zároveň městská část nechala u přechodů vyznačit větší množství vodorovného značení s textem „Pozor tramvaj“.

Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Co se týče přechodu pro chodce na západní straně zastávky Vlastina. Jak jsem si informoval a ověřil si v projektu, v tomto místě nebude přechod pro chodce. Současné dočasné vodorovné značení je pozůstatek bývalého přechodu pro chodce, který tady byl v době stavby. Proto jsem požádal odbor dopravy, aby znovu urgoval stavbu ohledně odstranění tohoto značení.

Foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Foto: Ondřej Matěj Hrubeš

Jak jsem byl informován, přechod pro chodce v tomto místě nelze realizovat. Jedná se o místo těšně u zastávky a Policie ČR v tomto místě přechod nedovolí z bezpečnostních důvodů vyznačit. Protože bylo od počátku zřejmé, že v místě budou lidé přecházet, byla alespoň snížena hrana obruby pro bezbariérové přecházení v tomto místě.

Pro přehlednost jsem do mapy vyznačil cesty do školy po přechodech pro chodce.