Obousměrný provoz v ulici 8. listopadu

Na místní komunikaci v ulici 8. listopadu, u křížení s ulicí Dvořeckého, došlo k instalaci dopravní značky upozorňující na obousměrný provoz.