V Dědinské ulici pokládají kabely pro trolejbusy

Množí se dotazy na stavební práce v oblasti ulic Dědinská a Radistů. Jedná se o pokladky kabelů pro novou trolejbusovou trať, resp. její napojení na měnírnu. Uzavírky, které řeší MČ dáváme do geoportálu, kde je o nich přehled: https://gis.praha6.cz/uzavirky-komunikaci/344-radistu-dedinska