Zápis pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu (září)

V úterý 26. září 2023 se konalo šesté jednání Komise-pracovní skupiny k tramvajové trati na Dědinu. Zájemci si mohou přečíst ověřený zápis z jednání.

PROGRAM:

 1. Přivítání a návrh programu a průběh setkání
 2. Aktuální stav TT Dědina
 3. Kontrola/konzultace k dotazům ze strany občanů Prahy 6
 4. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů
 5. Plánovaný průběh otevření TT Dědina
 6. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise
 7. Různé
 1. Přivítání a návrh programu a průběh setkání

Předseda komise Ing. Jaromír Prouza přivítal přítomné členy a hosty a v 18.00 hod. zahájil jednání. K návrhu programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 1. Aktuální stav TT Dědina
 • Stavba TT Dědina je aktuálně v předposlední etapě své výstavby
 • Informace o nerespektování buspruhu na Evropské, diskuse o možnostech řešení.

Komise pověřila radního Ondřeje Matěje Hrubeše k podání žádosti na MHMP o zprovoznění kamerového systém na ulici Evropská k zachycení přestupků a jejich pokutování a současně k podání žádosti o zprovoznění světelné závory k regulaci vjezdu aut do Prahy 6 ul. Evropskou.

3. Kontrola/konzultace k dotazům ze strany občanů Prahy 6

 • Komise byla seznámena s podaným podnětem obyvatelů Vlastina č.30 a č.32, kteří vyjádřili nesouhlas s otáčením autobusů u jejich domů.

Komise konstatovala, že toto dopravní řešení je v plánu o začátku realizace tohoto projektu a není možné jiné ukončení autobusové linky 225 (v budoucnu trolejbusové linky). S tímto dopravním režimem byla veřejnost seznámena například v materiálu PID 2019 – 2029.

 • Vjezd do garáží v ulici Vlastina. Na podnět občanů řešil radní pro dopravu MČ Praha 6 opětovné zpřístupnění vjezdu do garáží a stavbě zaslal žádost o nápravu.
 • Kácení stromů v úseku ulic U Silnice – Hodčina. Pokáceno bude cca 26 ks stromů, které DPP v místě nahradí novou výsadbou stromů.

4. Informace o aktuálním stavu řešených úkolů

 • Umělecké graffiti. Projekt výtvarného pomalování nové zdi je stále v jednání s Ministerstvem obrany, řeší se koncepce uměleckého ztvárnění.
 • Parkovací dům na Dědině. Výběr zhotovitele stavby je stále v řešení. Radní pro dopravu MČ Prahy 6 zaslal dotaz na MHMP, k rukám náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba, s dotazem na aktuální stav tohoto projektu a harmonogram výstavby.
 • Cyklostojany. Vytipovaná místa jsou zaneseny v geoportálu Prahy 6, jejich realizace je v řešení. Jako první se bude řešit instalace na pozemcích vlastněných HMP, protože TSK zatím neumí umístit stojany na pozemcích jiného vlastníka.
 • Zastávka Nádraží Veleslavín (směr letiště). Proběhlo jednání MČ Praha 6, DPP, ROPID, MHMP o nové podobě této zastávky, výsledkem je podaná žádost na založení investiční akce na zhotovení celozastřešené zastávky ve zkrácené podobě. Radní MČ Praha 6 poděkoval DPP za dočasné umístění dvou přístřešků na tuto zastávku.

5. Plánovaný průběh otevření TT Dědina

K dnešnímu dni není znám žádný problém, který by bránil DPP zprovoznit TT Dědina v plánovaném termínu a ani se nepředpokládá, že by nějaký mohl nastat.

Slavnostní zahájení provozu TT Dědina proběhne 22. 10. 2023 v 13.00 hod. jízdou tramvají po trase Nádraží Veleslavín – Dědina. Plný provoz bude spuštěn od 23. 10. 2023.

6. Rozdělení úkolů vzešlých ze setkání komise

 • Ondřej Matěj Hrubeš (MČ Praha 6):
 1. podání žádosti na MHMP o zprovoznění kamerového systém na ulici Evropská k zachycení přestupků a jejich pokutování
 2. podání žádosti na MHMP o zprovoznění světelné závory k regulaci vjezdu aut do Prahy 6 ul. Evropskou.
 3. převzetí komunikace s obyvateli ulice Vlastina č. 30 a č. 32 ve věci plánovaného otáčení autobusů u jejich domovů
 • Ing. Filip Jiřík (DPP):
 1. prověří na DPP možnost barevného sjednocení betonových sloupů s kovovými

7. Různé

 • Vznesen dotaz na možnosti sjednocení betonových sloupů s kovovými. Bylo by vhodné alespoň natřít betonové sloupy tak, aby barevně korespondovaly s ostatními. Ing. Filip Jiřík prověří na DPP možnosti.
 • Podbarvený asfalt není ve vhodné barvě, bude se stříkat zelenou barvou
 • Seznam nových TT v přípravě:
  • Podbaba – Bohnice, ve fázi zadané projektové přípravy
  • Podbaba – Suchdol, bude reaktivován proces získávání projektanta
  • Motol – Vypich (koordinace s elektrifikací autobusových linek 174,184)
  • Malovanka – Strahov – ve fázi pokročilé projektové přípravy
  • Dědina – v předposlední etapě výstavby
  • Dlouhá míle
 • Lanová dráha Podbaba – Bohnice. Podaná žádost o stanovisko EIA, termín pro vyjadřování je do 6. 10. 2023. Projekt na lanovou dráhu prošel hodnocením CBA s velmi pozitivním výsledkem.
 • EIA podána na další projekty: Nová Ruzyně, Pražský okruh
 • Participace na územní studii projektu Nový Sedlec proběhne 2. – 11. 10. 2023. Sběrné kontejnery budou instalovány na Vítězném a Brandejsově náměstí. K tomuto proběhnou i dvě komentované vycházky a na dané téma bylo natočeno i edukativní video. Veškeré informace k dohledání na stránkách iprpraha.cz

Předseda komise poděkoval přítomným členům za účast a v 19.10 hod. jednání ukončil.