Zóna 30 a přednosti zprava U Vojenské nemocnice

V Praze 6 v ulici U Vojenské nemocnice byly vodorovným značením nově vyznačeny „třicítky“. Ty jsou doplňkem k v minulosti osazenému svislému značení, které informuje o zóně 30 a také o zóně zákazu stání.

Zároveň na základě podnětu ze setkání s občany Střešovic se zabýváme zvětšením bezpečnosti na křižovatce U Vojenské nemocnice x U V. baterie. Na křižovatce platí přednost zprava a v případě, že vozidla na ulici U Vojenské nemocnice stojí až ke zmíněné křižovatce, vznikají pro řidiče špatné rozhledové podmínky.

V následujících měsících bude zkráceno na ul. U Vojenské nemocnice parkování před křižovatkou s ulici U V. baterie a místo bude vyznačeno zákazem stání.

Tímto připomínáme všem řidičům jedoucím po ulici U Vojenské nemocnice, aby nezapomínali na přednosti zprava před každou křižovatkou.