Pěší koridor v Myslbekově ulici opraven

Na základě podněty občana Prahy 6 byl opraven pěší koridor v ulici Myslbekova. Původně rozmístěné dopravní značení znemožňovalo koridor používat. Proto odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 zažádal Pražské vodovody a kanalizace, které v místě chodníku provádějí práce, aby dopravní značení bylo opraveno a byl vytvořen pěší koridor. Od 9. srpna je v místě zajištěna pěší trasa.

Původní stav znemožňující průchod chodců. Foto: Pavel Fiala