Nové dopravně-bezpečnostní opatření před ZŠ Vokovice rodiče ignorují a ohrožují děti

I přes veškerou snahu pedagogického sboru Základní školy Vokovice v Praze 6 o osvětu dětí v rámci bezpečného pohybu v silničním provozu a nastavených dopravních omezeních na této komunikaci s ohledem na přímé navázání na výstup ze školní budovy, docházelo v tomto místě k nebezpečným situacím, které vyvrcholily střetem dítěte s projíždějícím automobilem. Vedení školy tak podalo podnět na MČ Praha 6 s žádostí o zajištění větší bezpečnosti na daném prostranství.

Z tohoto důvodu byl před nedávnem na této komunikaci instalován zpomalovací polštář a nové vodorovné dopravní značení, které upozorňuje řidiče, že projíždějí místem vyžadující zvýšenou opatrnost. Mimo to byla také vymezena bezpečná plocha před vstupem do školního areálu pomocí flexi sloupků, které zamezují automobilům parkování přímo před vstupem do budovy, čímž se chodcům zajistil větší rozhled při přecházení komunikace a projíždějícím řidičům větší přehled o dění na prostranství před školou.

S ohledem na fenomén doby, kdy rodiče své děti dopravují do školního zařízení automobilem, byla na komunikaci před školní budovou zřízena dvě parkovací místa typu K+R (kiss and ride), která jsou zdarma a slouží pro krátké 5 minutové zastavení k rychlému vysazení dítěte a bezpečnému dopravení do budovy školy.

„Nová dopravní opatření měla vytvořit bezpečnou zónu před základní školou. Optické zúžení vozovky, zrušené parkování před vchodem do školy, zpomalovací polštář, nová parkovací místa K+R, ale i tak se ukázalo, že je to nedostatečné. Rodiče parkují na chodníku proti škole a tak vytvářejí nadále nebezpečné prostředí pro děti. Proto budeme muset přikročit k dalším opatřením,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu MČ Praha 6 (ODS) a dodává: „Mrzí mě, že právě rodiče vozící děti do této školy nejvíc ohrožují bezpečnost dětí.“