Policie kontroluje dodržování zákazu vjezdu kamionů nad 12 t

V průběhu července začali policisté kontrolovat dodržování zákazu vjezdu kamionů nad 12 t, zákazové značky byly v průběhu června instalovány nejen na území Prahy 6. Policisté rozdali pokuty za 9000 Kč a v kontrolách budou dále pokračovat.

Rozšíření zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun bylo na území hlavního města Prahy upraveno tak, aby byly vyloučeny zejména nežádoucí tranzitní průjezdy, které neúměrně zatěžují území městských částí Prahy 6 a 5.

 „Z prvních kontrol vyplývá, že zákaz vjezdu nedodrželo zhruba 23 % řidičů. To znamená, že zhruba 3 ze 4 nákladních vozidel na Karlovarské a Evropské jedou těmito ulicemi oprávněně, např. z důvodu zásobování místních podniků. Věřím, že pokračující kontroly naučí i zbývající řidiče nákladních aut nejezdit tranzitně skrz Prahu 6,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu Prahy 6.

Video ze zásahů na webu tydenikpolicie.cz.