Na začátku prázdnin proběhne tramvajová výluka do Podbaby a na Divokou Šárku

Letní prázdniny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tradičně využívá k důležitým opravám tramvajových tratí a metra. Některé z nich se dotknou i šestky. První dva červencové týdny se budou měnit kolejové konstrukce na Vítězném náměstí. Na konci prázdnin vymění kolejnice ve smyčce Bílá Hora.

Oprava tramvajové tratě na Vítězném náměstí

 Výměna kolejového rozvětvení na tramvajové trati na Vítězném náměstí v první etapě směr Evropská, ve druhé etapě směr Svatovítská. DPP první etapu využije k napojování trolejového vedení v místech křížení s tramvajovou tratí v rámci elektrifikace autobusové linky č. 119.

Termíny:

·       1. etapa: od soboty 1. července do pátku 7. července

·       2. etapa: od soboty 8. července do pátku 14. července

Úseky bez provozu tramvají:

·       1. etapa: Vítězné náměstí – Divoká Šárka

·       2. etapa: Prašný most – Vítězné náměstí

Změna tras linek:

·       V 1. etapě: č. 20, 26 a 91 (odkloněny do Podbaby)

·       Ve 2. etapě: č. 8, 18, 91 (odkloněny na Malovanku) 20 a 26 (odkloněny na Pohořelec)

Náhradní doprava:

·       V 1. etapě bude zavedena náhradní autobusová doprava v trase Vítězné náměstí – Vozovna Vokovice

·       V 2. etapě bude zavedena tramvajová linka č. 30 v trase Nádraží Podbaba – Divoká Šárka
a náhradní autobusová doprava v trase Hradčanská – Dejvická

Nad rámec těchto výluk proběhne ještě přes den ve dnech 8. až 10. 7. omezení tramvajové dopravy v úseku Červený vrch – Divoká Šárka, z důvodu prací na elektrifikaci linky 119. V těchto obdobích bude linka 30 zkrácena do smyčky Červený vrch a v v trase Vozovna Vokovice – Nádraží Veleslavín – Červený Vrch – Bořislavka – Na Pískách (pouze výstupní), bude zavedena náhradní autobusová linka X30.

S použitím TZ DPP