Termíny výjezdních setkání radnice s občany

Obyvatelé Prahy 6 mají možnost pravidelně se potkávat s radními a zástupci jednotlivých odborů na neformálních setkáních „Bavíme se o…“, která jsou situována do oblastí Prahy 6, ke kterým se váží jednotlivá témata.

Hlavním cílem těchto setkání je umožnit občanům získat všechny potřebné informace o projektech a plánech města v daném místě, ale také umožňují zástupcům radnice získat přímou zpětnou vazbu od občanů. Tato setkání poskytují příležitost diskutovat i o drobných tématech, která by občané na radnici řešit nepřišli, přestože by mohli přispět k pozitivní změně.

Připravené jsou následující setkání:

20. června 2023 v 17.00 hod. na náměstí Před Bateriemi, diskutována bude oblast Střešovice

20. září 2023 v 16.30 hod. na Zámku Veleslavín, diskutována bude oblast Vokovice a Veleslavín

24. října 2023 v 16.30 hod. na prostranství mezi Deltou a ulicí Ciolkovského, diskutována bude oblast Dědina a Liboc