Tramvaje nejezdí z Hradčanské na Malostranskou. DPP a TSK zahájily opravu Badeniho ulice

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) začal v pondělí 15. května 2023 s rekonstrukcí tramvajové tratě v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Rekonstrukce tratě potrvá necelých sedm týdnů. Z tohoto důvodu bude od půlnoci z neděle 14. na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Hradčanskou a Chotkovými sady. Badeniho ulice bude současně uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Stavba ovlivní tramvajové linky 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách. Náhradní autobusová doprava není zavedena.

V Badeniho ulici proběhnou od poloviny května 2023 dvě vzájemně úzce koordinované rekonstrukce – tramvajové tratě, kterou vlastními silami zrealizuje DPP a vozovek včetně chodníků, které provede TSK. Od poloviny letošního března zde TSK provádí předstihové práce, jako jsou např. přeložky inženýrských sítí. Na ty od pondělí 15. května 2023 naváže DPP s rekonstrukcí tramvajové tratě pocházející z let 1993, resp. 1995, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. V rámci této investiční akce DPP vybuduje také nový ostrůvek naproti stávající zastávce Chotkovy sady směr z centra a přemístí na něj stejnojmennou zastávku ve směru do centra. Nová refýž bude plně bezbariérová. Úprav a zlepšení bezbariérovosti se dočká také zastávka z centra, kterou DP doplní o prvky pro cestující s omezenou schopností orientace. Kromě toho DPP vymění kolejové rozvětvení od Badeniho ulice směrem k ulici Milady Horákové.

TSK naváže na práce DPP a zrekonstruuje chodníky a vozovky v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí, včetně křižovatek s ulicemi Mickiewiczova, Gogolova a Na Baště sv. Tomáše. Stávající žulové kostky v jízdných pruzích pro auta nahradí asfaltový povrch, díky čemuž dojde v oblasti ke snížení hluku. Žulová dlažba zůstane pouze v křižovatce ulic Badeniho s Mickiewiczovou, Gogolovou a Na Baště sv. Tomáše. Vydlážděný bude také svršek tramvajové tratě. Chodníky budou vydlážděny tzv. pražskou mozaikou. Součástí stavby TSK je také rekonstrukce odvodnění (uličních vpustí) a přeložky stožárů veřejného osvětlení. Po zprovoznění tramvajové tratě bude TSK v období od 1. července do 31. srpna 2023 pokračovat poslední etapou stavebních prací v oblasti křižovatky Badeniho a Chotkovy ulice za plného provozu tramvají, ale nadále bez automobilové dopravy.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je od zhruba půlnoci z neděle 14. května na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do cca půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Hradčanská – Chotkovy sady.

Změny tras tramvajových linek

  • Linky 2 a 97 jsou v úseku Vozovna Střešovice – Malostranská odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek.
  • Linka 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.
  • Linky 18 a 20 jsou v úseku Vítězné náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Prašný most, Pražský hrad a Královský letohrádek.
  • Historická linka 41 je, v uvedeném směru, v úseku Vozovna Střešovice – Sparta odkloněna přes zastávky Prašný most a Hradčanská.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Provoz tramvají v ulicích Milady Horákové (mezi Hradčanskou a Letnou) a Chotkově (mezi Malostranskou a Pražským hradem) nebude rekonstrukcí tramvajové trati v Badeniho ulici nijak omezen.

Omezení pro automobilovou dopravu Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchů vozovek je Badeniho ulice obousměrně uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu v úseku od křižovatky Na Špejcharu po křižovatku s Mickiewiczovou resp. Gogolovou ulicí.

TZ DPP