Zábory na Dědině nebyly povolené

Na podněty z Dědinské party a z došlých e-mailů jsem nechal prověřit, zda nějaký ze záborů (filmaři apod.) komunikací v oblasti sídliště Dědina byl povolen MČ Praha 6.

Odpověď odboru: Za pracoviště, povolující komerční a zájmové zábory mohu konstatovat, že v letošním roce nebyl žádný zábor (tzv. zvláštní užívání komunikace) v oblasti sídliště Na Dědině povolenJediná žádost, která byla doručena produkční společností na zábor v ul. Družicová (na dne 03.03.), byla z naší strany zamítnuta. Zároveň jsme požádali Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, aby (min. v jarním kole) nerealizovala v oblasti Dědiny Komplexní údržbu komunikací, neboť tato činnost vyžaduje vyparkování vozidel z řady ulic daného bloku (dle platného hmg se oblast Dědiny čistí ve třech blocích – květen). Připustili jsme pouze zjednodušenou očistu bez nutnosti vyparkovat vozidla v dotčených ulicích. Pokud se v daném teritoriu objevily zákazové značky s textem „MIMO FILM“, není nám známo, kdo je instaloval a takto ex post lze toto již jen těžko zjistit (podnět jsme obdrželi až po termínu, na značkách uvedeném). Z došlých stížností není ani patrné, zda k záboru skutečně došlo, nebo tam byly značky pouze osazeny.

Pokud se v této době objeví nějaké další zákazové značky podobného typu, kontaktujte přímo úřad. Pravděpodobně budou značky umístěny nelegálně (pokud to nebude havárie vody/plynu/stavba TT apod.)

Díky všem za spolupráci.