Nominační projev Ondřeje Matěje Hrubeše před volbou radních MČ Praha 6

Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6 mělo na svém programu volbu nových členů rady. Na pokračujícím jednání zastupitelstva 24. října 2022 byl zvolen starostou Jakub Stárek (ODS). Radním pro dopravu byl zvolen Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Poslechněte si, případně přečtěte si nominační projev Ondřeje Matěje Hrubeše před volbou radních MČ Praha 6.


Projev Ondřeje Matěje Hrubeše:

Vážené zastupitelky, Vážení zastupitelé,

jak většina z Vás ví, dopravou žiji od dětství. Celoživotně se zajímám o fungování dopravy ve městech a sleduji trendy v Evropě. Naposledy jsem navštívil např. hlavní město Lucemburska, či německý Koblenz. V Lucemburku provozují v současnosti nejmodernější tramvajovou dopravu v Evropě, včetně úseků bez trolejového vedení. V Koblenzu provozují lanovou dráhu přes Rýn, která je referenčně dávána za vzor budoucí lanovce Podbaba – Troja – Bohnice.

V předvolební kampani někteří vykřikovali, že budou rušit cyklopruhy, jiní zase tvrdili, že všechno vyřeší okruhy, nová parkovací místa, či celopražská parkovací karta. Nemyslím si to.

Na Praze 6 se doprava dělala vždycky jinak. Na prvním místě byl, je a bude chodec. Pěší doprava se totiž týká všech. Chtěl bych, aby Praha 6 pokračovala ve zklidňování automobilové dopravy v rezidenčních oblastech. Tempo 30, přednosti zprava. Aby pokračoval a rozšířil se projekt školní ulice, který byl zaveden v minulém období. Zlepšovala se prostupnost území pro pěší.

V městské dopravě bych se chtěl zaměřit na realizaci celopražských projektů týkajících se Prahy 6. Nové tramvajové tratě na Strahov, Sedlec-Suchdol, Kukulova-Motol. Elektrifikace autobusových linek přes Hanspaulku, Ladronku, Petřiny, Liboc a trolejbusovou linku na letiště. Lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice. A kolejové napojené letiště Ruzyně.

Z koaliční smlouvy je zřetelná podpora dokončení obchvatu Prahy na severozápadě, výstavba záchytných parkovišť P+R, či příprava zahloubení Patočkovy ulice.

Nechci zapomínat ani na cyklodopravu. V centru Dejvic a Bubenče se osvědčili cykloobousměrky i nově vyhrazovaná parkovací místa pro jednostopé dopravní prostředky. Chtěl bych vytipovat další lokality v Praze 6, kde bychom mohli zlepšit cyklistům dopravu.

Rád bych vás požádal o podporu ve volbě. Chtěl bych s Vámi dělat dopravu společně a pro všechny druhy dopravy.